Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden 

Astrid Walther Bewustwording Verbinding Verwezenlijking

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

  • Praktijk: Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking , KvK 71117776
  • Opdrachtnemer: Astrid Walther, eigenaresse van Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking, gediplomeerd BA Psychosynteticus.
  • Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking inroepen en/of van de website Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking gebruikmaken.

Aansprakelijkheid
Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking.

Verantwoordelijkheid: Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Privacy
Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij daartoe verplicht Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht.

De gegevens kunnen door Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking.

Indien opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar astrid@astridwalther.nl.
Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.

Annulering
Bij annulering van een afspraak door opdrachtgever binnen 24 uur, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Astrid Walther Bewustwording Verbinding en Verwezenlijking zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen voldaan te worden binnen 14 dagen na aanvang van een te volgen traject.

Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: astrid@astridwalther.nl

Wijzigingen
Astrid Walther Bewustwording Verbinding Verwezenlijking behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging

Januari 2018